TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
07 4 lượt 16 2 lượt 10 15 lượt
44 4 lượt 26 2 lượt 82 14 lượt
90 4 lượt 70 2 lượt 36 13 lượt
01 3 lượt 71 2 lượt 52 13 lượt
10 3 lượt 84 2 lượt 13 12 lượt
17 3 lượt 00 1 lượt 44 12 lượt
19 3 lượt 01 1 lượt 62 12 lượt
28 3 lượt 10 1 lượt 70 12 lượt
43 3 lượt 12 1 lượt 73 12 lượt
52 3 lượt 13 1 lượt 96 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
95 1 lượt 99 1 lượt 51 1 lượt
93 1 lượt 94 1 lượt 76 3 lượt
92 1 lượt 91 1 lượt 34 3 lượt
87 1 lượt 85 1 lượt 93 4 lượt
86 1 lượt 75 1 lượt 67 4 lượt
85 1 lượt 73 1 lượt 40 4 lượt
81 1 lượt 69 1 lượt 39 4 lượt
68 1 lượt 62 1 lượt 11 4 lượt
67 1 lượt 59 1 lượt 95 5 lượt
66 1 lượt 57 1 lượt 85 5 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
00, 04, 08, 12, 18, 30, 34, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 65, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 89, 91, 94, 96, 98 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98

Tin tài trợ