Sổ Kết quả XSMN 100 ngày - Sổ Xoso hôm nay miền Nam 100 ngày gần nhất

1. Xổ số Miền Trung ngày 29/05 (Thứ Tư)

Thứ 4
29/05
Đà NẵngKhánh Hòa
G.87021
G.7652552
G.67570
8270
4452
9329
2274
5079
G.530748944
G.462200
16200
78905
09266
91766
98022
81536
35202
36593
77991
11864
21473
49762
15619
G.380794
87322
26127
63914
G.23232718628
G.10570916049
ĐB526514749809

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSKH
00, 0, 5, 92, 9
144, 9
22, 2, 71, 7, 8, 9
36
44, 9
52, 22
66, 62, 4
70, 0, 0, 43, 4, 9
8
941, 3

2. XSMT ngày 28/05 (Thứ Ba)

Thứ 3
28/05
Đắc LắcQuảng Nam
G.87945
G.7448261
G.67153
2618
9407
3516
5288
6026
G.573614768
G.409564
59050
95890
00187
82057
22367
30639
19957
94917
70752
86176
33409
74797
77024
G.370050
60793
09554
38341
G.21142660767
G.19309869249
ĐB704294461903

ĐầuThống kê lôtô
XSDLKXSQNA
073, 9
186, 7
264, 6
39
481, 5, 9
50, 0, 3, 72, 4, 7
61, 4, 71, 7, 8
796
878
90, 3, 4, 87

3. KQXSMT ngày 27/05 (Thứ Hai)

Thứ 2
27/05
Thừa Thiên HuếPhú Yên
G.86736
G.7782375
G.64588
3163
5918
3057
8466
0270
G.572653618
G.428384
96240
70844
33107
31976
97097
58841
03302
01559
49520
70970
89334
91406
56088
G.322245
46451
26659
85592
G.25626596915
G.18165059743
ĐB709514362471

ĐầuThống kê lôtô
XSTTHXSPY
072, 6
14, 85, 8
20
34, 6
40, 1, 4, 53
50, 17, 9, 9
63, 5, 5, 76
760, 0, 1, 5
82, 4, 88
972

4. KQXS Miền Trung ngày 26/05 (Chủ Nhật)

CN
26/05
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
G.8793657
G.7285405157
G.65196
3481
3243
3776
6702
5742
1484
7258
6490
G.5875162150956
G.498918
21097
92334
65407
28483
25384
85512
70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
11583
87566
76870
30662
53813
12241
67032
G.302839
96116
74690
21801
16117
01829
G.2854529075699145
G.1834294494988351
ĐB051987255020306035

ĐầuThống kê lôtô
XSKHXSKTXSTTH
070, 1, 2, 5
12, 6, 853, 7
2909
34, 90, 62, 5
431, 2, 91, 5
51, 26, 6, 61,6,7,7,8
62, 6
792, 60
81,3,4,5,753, 4
96, 700

5. XSMT ngày 25/05 (Thứ Bảy)

Thứ 7
25/05
Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G.8889984
G.7881091033
G.67896
4981
3544
8037
1549
6704
7080
1757
6006
G.5506253458286
G.410838
51168
45114
42798
97620
05078
11047
23488
98913
51174
13360
04073
14859
52847
61167
12217
62875
92445
43902
59322
73331
G.382867
70423
71548
62892
81761
44140
G.2174404417804421
G.1747593727881930
ĐB476726743279685962

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSQNGXSDNO
042, 6
1437
20, 3, 61, 2
3870, 1, 3
40, 4, 75, 7, 8, 90, 5
5997
62, 7, 801, 2, 7
783,4,8,8,95
81, 1, 880, 4, 6
96, 81, 2, 9

6. XSMT ngày 24/05 (Thứ Sáu)

Thứ 6
24/05
Gia LaiNinh Thuận
G.87472
G.7665512
G.60706
8808
1079
2272
0302
2313
G.516085712
G.414228
29117
07704
35411
64460
03950
83393
74442
03039
79493
02131
84448
48641
95921
G.323283
44032
53581
78232
G.26076295710
G.14629624585
ĐB397150052482

ĐầuThống kê lôtô
XSGLXSNT
04, 6, 8, 82
11, 70, 2, 2, 3
281
321, 2, 9
41, 2, 8
50, 0
60, 2, 5
74, 92, 2
831, 2, 5
93, 63

7. XSMT ngày 23/05 (Thứ Năm)

Thứ 5
23/05
Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8520843
G.7814954465
G.62985
9681
9431
2997
0888
7340
6296
2806
8918
G.5657818620892
G.456586
31309
27709
97043
68173
32473
42717
92594
30420
51114
98332
45629
40880
11289
98001
71124
94815
08705
93489
58973
32663
G.348938
81618
34039
62519
87663
27331
G.2639914401184043
G.1462476592783963
ĐB725475193859052696

ĐầuThống kê lôtô
XSBDIXSQTXSQB
09, 981, 5, 6
14, 7, 81, 4, 95, 8
20, 7, 94
31, 82, 91
43, 703, 3
524, 9
623, 3, 3, 5
73, 3, 5, 83
81, 5, 60, 8, 99
914, 72, 6, 6

8. XSMT ngày 22/05 (Thứ Tư)

Thứ 4
22/05
Đà NẵngKhánh Hòa
G.88301
G.7915657
G.61727
0175
6116
3916
7719
9904
G.512003815
G.455041
28061
38773
88590
45362
78072
36625
36423
29143
84044
27784
45861
20252
99028
G.314445
41871
14607
73089
G.22297030175
G.18459338925
ĐB864720890557

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSKH
001, 4, 7
15, 65, 6, 9
20, 5, 73, 5, 8
3
41, 53, 4
52, 7, 7
61, 21
70,1,2,3,55
834, 9
90, 3

9. XSMT ngày 21/05 (Thứ Ba)

Thứ 3
21/05
Đắc LắcQuảng Nam
G.86462
G.7209851
G.69303
8792
3642
2427
8617
3900
G.541333566
G.441836
60907
14185
16547
20731
41704
12842
35095
97020
96074
77087
01949
39900
01200
G.366842
01443
47263
59910
G.26670742199
G.19731544769
ĐB191463392574

ĐầuThống kê lôtô
XSDLKXSQNA
03,4,7,7,90, 0, 0
150, 7
20, 7
31, 3, 6
42,2,2,3,79
51
63, 42, 3, 6, 9
74, 4
857
925, 9

10. XSMT ngày 20/05 (Thứ Hai)

Thứ 2
20/05
Thừa Thiên HuếPhú Yên
G.87054
G.7752961
G.63013
4086
4063
5984
8718
3841
G.573892429
G.453544
85692
72355
98587
70963
64750
71274
06386
39864
27875
67554
12858
05105
44275
G.307107
87710
95207
08484
G.29492422058
G.16586980839
ĐB054991042509

ĐầuThống kê lôtô
XSTTHXSPY
075, 7, 9
10, 38
249
39
441
50, 2, 54, 4, 8, 8
63, 3, 91, 4
70, 45, 5
86, 7, 94, 4, 6
91, 2

11. XSMT ngày 19/05 (Chủ Nhật)

CN
19/05
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
G.8390645
G.7425573065
G.67919
3574
2056
7090
6133
8510
8325
7038
7818
G.5353897926295
G.475272
79848
81975
67348
91011
67044
00610
39615
41186
17274
56183
08029
72406
22188
43607
69026
64172
40506
65931
77720
00746
G.358839
94058
89275
95067
93142
44156
G.2385561411299655
G.1155704980285188
ĐB298117839184979256

ĐầuThống kê lôtô
XSKHXSKTXSTTH
02, 6, 66, 7
10, 1, 7, 90, 2, 58
2590, 5, 6
38, 9, 931, 8
44, 8, 82, 5, 6
56, 6, 85, 6, 6
675
70, 2, 4, 53, 4, 52
83, 4, 6, 88
90, 25

12. XSMT ngày 18/05 (Thứ Bảy)

Thứ 7
18/05
Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G.8589338
G.7290806423
G.66607
7514
0308
1409
2770
3883
6072
2295
4868
G.5116060921466
G.499439
70875
44807
08655
21657
36188
93913
14292
12543
17962
66320
33846
73449
78514
43834
28565
18480
79952
58895
25702
08331
G.381647
47397
89286
89601
30492
71099
G.2959299289702033
G.1057531577230773
ĐB558046613514389600

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSQNGXSDNO
07, 7, 81, 6, 90, 2
13, 44, 4
2903
391, 3, 4, 8
46, 73, 6, 9
53, 5, 7, 82
6025, 6, 8
750, 22, 3
883, 60
90, 72, 2, 3, 72, 5, 5, 9

13. XSMT ngày 17/05 (Thứ Sáu)

Thứ 6
17/05
Gia LaiNinh Thuận
G.82993
G.7313403
G.61291
5420
3132
3972
5138
3608
G.506562903
G.402836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
G.379853
74178
52537
14967
G.28200546895
G.11252217518
ĐB184332886604

ĐầuThống kê lôtô
XSGLXSNT
01, 53, 3, 4, 8
132, 7, 8
20, 2, 97, 7
32, 2, 6, 97, 8
44
53, 66
60, 3, 97
782
89
91, 93, 5

Sổ kết quả xổ số miền Trung 100 ngày:

1. Sổ Kết Quả XSMT 100 ngày bao gồm 100 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 100 kết quả miền Trung trong 100 ngày liên tục.

2. Xổ số miền Trung 100 ngày tương ứng với 1620 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Trung)

Xoso hôm nay miền Nam 90 ngày - xsmt.net.vn

XSMTRUNG có tổng cộng 14 đài ở 14 tỉnh thành. Đài xổ số Miền Trung được thành lập đầu tiên vào năm 1977 với tên gọi Xoso Quê Hương tức đài Khánh Hòa sau này.

1980 – 1982 hàng loạt các công ty xổ số kiến thiết Miền Trung ra đời.

Lịch quay thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung

14 công ty Xoso miền Trung thay phiên nhau quay thưởng từ Thứ 2 đến Chủ Nhật với lịch quay như sau:

Thứ 2: Xoso Phú Yên, Xoso Thừa Thiên Huế

Thứ 3: Xoso Đắk Lắk, Xoso Quảng Nam

Thứ 4: Xoso Đà Nẵng, Xoso Khánh Hòa

Thứ 5: Xoso Bình Định, Xoso Quảng Bình, Xoso Quảng Trị

Thứ 6: Xoso Gia Lai, Xoso Ninh Thuận

Thứ 7: Xoso Đà Nẵng, Xoso Quãng Ngãi, Xoso Đắk Nông

Chủ Nhật: Xoso Khánh Hòa, Xoso Kon Tum

- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 100 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Nam 100 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 100 ngày gần nhất.

Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung tiến hành quay số mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút hàng tuần. Bạn có thể canh giờ này để truy cập và dò kết quả trực tiếp tại các website hàng đầu về xổ số như tại https://xsmt.net.vn/

Giải ĐẶC BIỆT sẽ bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng. Chỉ có 1 giải ĐẶC BIỆT trao cho người chơi may mắn.