Sổ Kết quả XSMN 100 ngày - Sổ Xoso hôm nay miền Nam 100 ngày gần nhất

1. Xổ số Miền Trung ngày 05/12 (Thứ Ba)

Thứ 3
05/12
Đắc LắcQuảng Nam
G.86871
G.7884232
G.62592
8387
2605
7520
5355
0254
G.511576111
G.446307
23330
68951
68771
65416
18164
51816
68940
78859
63202
63380
41038
58109
96364
G.345024
38626
15038
05598
G.29291214031
G.15428515759
ĐB915617784924

ĐầuThống kê lôtô
XSDLKXSQNA
05, 72, 9
12, 6, 6, 71
24, 60, 4
301, 2, 8, 8
40
51, 74, 5, 9, 9
64, 84
711
84, 5, 70
928

2. XSMT ngày 04/12 (Thứ Hai)

Thứ 2
04/12
Thừa Thiên HuếPhú Yên
G.86548
G.7558538
G.69208
1712
8591
6373
7906
5112
G.513954112
G.405312
55304
17587
82152
07110
60853
68328
53106
73570
49262
82974
01789
90873
80428
G.313597
29680
83764
81812
G.23757356043
G.14479994152
ĐB416593669872

ĐầuThống kê lôtô
XSTTHXSPY
04, 86, 6
10, 2, 22, 2, 2
288
38
43, 8
52, 3, 82
652, 4
730,2,3,3,4
80, 79
91,3,5,7,9

3. KQXSMT ngày 03/12 (Chủ Nhật)

CN
03/12
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
G.8094371
G.7715901852
G.68808
7579
1614
2175
1619
4485
5409
4722
4066
G.5120269834091
G.400627
68483
58673
46478
05235
03576
76171
15841
20040
68671
68459
93959
45232
41847
26354
72388
20969
53084
42889
86264
45060
G.359596
42231
29442
79152
76715
12340
G.2445562624835770
G.1138738505498792
ĐB497843749729081806

ĐầuThống kê lôtô
XSKHXSKTXSTTH
02, 8, 916, 9
14, 595
2792
31, 52
430,1,2,3,7,80
562, 4, 9, 92, 4
60, 4, 6, 9
71,3,3,6,8,91, 50, 1
833, 54, 8, 9
961, 2

4. KQXS Miền Trung ngày 02/12 (Thứ Bảy)

Thứ 7
02/12
Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G.8490158
G.7749228756
G.66415
8312
2201
1580
8394
3819
3989
6317
3439
G.5822680942932
G.499486
16835
88803
85140
83547
77624
29644
47288
24039
36887
04978
13769
35852
24422
84995
57652
68294
40716
21088
67368
21774
G.398517
65384
93174
16177
18870
13515
G.2783639749410259
G.1588007118584670
ĐB014567528610766838

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSQNGXSDNO
00, 1, 31
12, 5, 70, 95, 6, 7
24, 62, 8
3592, 8, 9
40,4,7,9,9
522, 6, 8, 9
63, 798
74, 7, 80, 0, 4
84, 60, 5, 7, 88, 9
94, 4, 44, 5

5. XSMT ngày 01/12 (Thứ Sáu)

Thứ 6
01/12
Gia LaiNinh Thuận
G.85444
G.7558645
G.69746
3315
8741
5285
9513
4584
G.519643913
G.414869
69329
79214
08566
71701
69303
90652
58344
97731
00785
15418
21396
39244
35309
G.349124
06927
02140
42326
G.20705701620
G.17130799789
ĐB331504000736

ĐầuThống kê lôtô
XSGLXSNT
01, 3, 4, 79
14, 53, 3, 8
24, 7, 90, 6
31, 6
41, 60,4,4,4,5
52, 4, 7, 8
64, 6, 9
7
84, 5, 5, 9
96

6. XSMT ngày 30/11 (Thứ Năm)

Thứ 5
30/11
Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8299670
G.7343401442
G.69300
2459
3847
3195
9714
1737
6098
0725
3382
G.5591183191652
G.463293
96488
97938
32866
09467
97783
93338
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
49366
16020
34265
48627
27117
12792
26316
G.316255
53964
07307
19087
92805
47014
G.2327343656680861
G.1255641255162039
ĐB832616627606247509

ĐầuThống kê lôtô
XSBDIXSQTXSQB
001, 6, 75, 9
11, 64, 94, 6, 7
2980, 5, 7
34, 8, 879
43, 752
55, 90, 12
64, 4, 6, 75, 5, 61, 5, 6
70
83, 86, 7, 72
935, 62, 8

7. XSMT ngày 29/11 (Thứ Tư)

Thứ 4
29/11
Đà NẵngKhánh Hòa
G.89382
G.7274785
G.62173
3150
7430
9947
2252
4339
G.583058623
G.448109
47695
26603
74521
44090
09378
04101
22104
82235
89533
92080
21212
26698
59398
G.322963
41205
00775
83639
G.26997396978
G.17121550169
ĐB067158515249

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSKH
01,3,5,5,94
152
213
303, 5, 9, 9
47, 9
50, 82
639
73, 3, 4, 85, 8
80, 2, 5
90, 3, 58, 8

8. XSMT ngày 28/11 (Thứ Ba)

Thứ 3
28/11
Đắc LắcQuảng Nam
G.82025
G.7558751
G.61284
9590
4561
4852
4040
4591
G.575879532
G.454733
88797
85754
32890
08874
89042
35035
96280
55329
78554
75065
95500
55439
44593
G.300436
86304
43060
98137
G.28288114846
G.19156117275
ĐB946593355220

ĐầuThống kê lôtô
XSDLKXSQNA
040
1
200, 5, 9
33, 5, 62, 7, 9
420, 6
54, 81, 2, 4
61, 10, 5
745
81, 4, 70
90, 0, 3, 71, 3

9. XSMT ngày 27/11 (Thứ Hai)

Thứ 2
27/11
Thừa Thiên HuếPhú Yên
G.83298
G.7627366
G.62173
0324
6037
9789
5888
1759
G.517531490
G.416088
61164
55936
83918
03270
38025
47898
90640
50400
00737
90445
02023
09946
03153
G.370432
56346
47548
29131
G.20769343203
G.12713227775
ĐB533609401919

ĐầuThống kê lôtô
XSTTHXSPY
090, 3
189
24, 5, 73
32,2,2,6,71, 7
460, 5, 6, 8
533, 9
646
70, 35
888, 9
93, 80, 8

10. XSMT ngày 26/11 (Chủ Nhật)

CN
26/11
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
G.8972622
G.7798929529
G.63302
4572
9142
2879
5082
5028
7400
3391
6405
G.5975326799317
G.462942
99650
70886
38223
61845
04921
72881
88134
52299
64345
02929
16086
49811
61779
19995
74251
56258
65265
83289
16619
69324
G.333658
91613
12733
79339
81829
86580
G.2822935480157747
G.1701643645957684
ĐB882509878232761434

ĐầuThống kê lôtô
XSKHXSKTXSTTH
02, 910, 5
1317, 9
21, 36, 8, 9, 92, 4, 9, 9
32, 3, 4, 94
42, 2, 557
50, 3, 891, 8
645
729, 9, 9
81, 62, 60, 4, 9
93, 7, 891, 5

11. XSMT ngày 25/11 (Thứ Bảy)

Thứ 7
25/11
Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G.8555063
G.7052628639
G.64142
7712
4437
0498
2498
4182
8837
0823
2557
G.5490541960192
G.499399
97592
94374
26478
67109
77484
05416
40542
90464
76758
07275
47235
47936
63672
15337
20478
32493
94906
44551
90007
61246
G.310013
06928
92713
65037
08648
95322
G.2478747889834250
G.1018655153102951
ĐB908857815234721110

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSQNGXSDNO
05, 96, 7
12, 3, 630
2882, 3
371,4,5,6,77, 7, 9
4226, 8
52, 5, 70, 80, 1, 1, 7
6543
74, 4, 82, 58
842
92, 96, 8, 8, 82, 3

12. XSMT ngày 24/11 (Thứ Sáu)

Thứ 6
24/11
Gia LaiNinh Thuận
G.85168
G.7579396
G.68164
9767
4765
6578
0864
0081
G.541926179
G.490146
19251
24890
13467
37274
84805
18114
87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164
G.339137
43103
25955
65598
G.26055929994
G.10915302870
ĐB420075419588

ĐầuThống kê lôtô
XSGLXSNT
03, 5
14
2
375, 5, 7
463
51, 1, 3, 91, 5
64, 5, 7, 74, 4, 8
74, 5, 90, 8, 9
81, 5, 8
90, 24, 6, 8

13. XSMT ngày 23/11 (Thứ Năm)

Thứ 5
23/11
Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8704886
G.7011937614
G.69715
4319
9182
8579
1886
5944
4394
2462
0807
G.5973364305659
G.482411
55523
34470
66489
36069
67093
46304
88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335
27648
30004
26587
95541
38774
30295
47959
G.397242
45660
32099
60393
45508
33441
G.2142144935758739
G.1018134406172304
ĐB700957192955935249

ĐầuThống kê lôtô
XSBDIXSQTXSQB
044, 4, 7, 8
11,1,3,4,5,94
239
330, 5, 79
424, 81, 1, 8, 9
575, 79, 9
60, 91, 1, 32
70, 094
82, 94, 66, 7
933, 7, 8, 94, 5

Sổ kết quả xổ số miền Trung 100 ngày:

1. Sổ Kết Quả XSMT 100 ngày bao gồm 100 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 100 kết quả miền Trung trong 100 ngày liên tục.

2. Xổ số miền Trung 100 ngày tương ứng với 1620 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Trung)

Xoso hôm nay miền Nam 90 ngày - xsmt.net.vn

XSMTRUNG có tổng cộng 14 đài ở 14 tỉnh thành. Đài xổ số Miền Trung được thành lập đầu tiên vào năm 1977 với tên gọi Xoso Quê Hương tức đài Khánh Hòa sau này.

1980 – 1982 hàng loạt các công ty xổ số kiến thiết Miền Trung ra đời.

Lịch quay thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung

14 công ty Xoso miền Trung thay phiên nhau quay thưởng từ Thứ 2 đến Chủ Nhật với lịch quay như sau:

Thứ 2: Xoso Phú Yên, Xoso Thừa Thiên Huế

Thứ 3: Xoso Đắk Lắk, Xoso Quảng Nam

Thứ 4: Xoso Đà Nẵng, Xoso Khánh Hòa

Thứ 5: Xoso Bình Định, Xoso Quảng Bình, Xoso Quảng Trị

Thứ 6: Xoso Gia Lai, Xoso Ninh Thuận

Thứ 7: Xoso Đà Nẵng, Xoso Quãng Ngãi, Xoso Đắk Nông

Chủ Nhật: Xoso Khánh Hòa, Xoso Kon Tum

- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 100 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Nam 100 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 100 ngày gần nhất.

Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung tiến hành quay số mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút hàng tuần. Bạn có thể canh giờ này để truy cập và dò kết quả trực tiếp tại các website hàng đầu về xổ số như tại https://xsmt.net.vn/

Giải ĐẶC BIỆT sẽ bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng. Chỉ có 1 giải ĐẶC BIỆT trao cho người chơi may mắn.