Tra cứu XSMT 200 ngày - Xổ số miền Trung 200 ngày gần nhất

1. Xổ số Miền Trung ngày 21/06 (Thứ Sáu)

Thứ 6
21/06
Gia LaiNinh Thuận
G.84580
G.7290526
G.62283
0628
6094
7235
5810
6074
G.537049863
G.448516
96362
54329
53374
45531
06159
71118
75104
88198
67904
27263
31435
72927
16289
G.344103
18973
00756
39628
G.20137548107
G.13678623195
ĐB452758745454

ĐầuThống kê lôtô
XSGLXSNT
03, 44, 4, 7
16, 80
28, 96, 7, 8
315, 5
45
58, 94, 6
623, 3
73, 4, 54
83, 60, 9
90, 45, 8

2. XSMT ngày 20/06 (Thứ Năm)

Thứ 5
20/06
Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8725113
G.7519010255
G.63975
8568
6961
2556
5755
7792
8095
7309
4963
G.5388806033837
G.437128
82228
11071
11578
83814
45221
39178
99576
31976
49249
17940
29171
42108
90765
80507
72924
79075
97868
63137
12134
48406
G.340083
04298
33877
42297
68369
42245
G.2267712535727969
G.1019682156798027
ĐB283930904097325633

ĐầuThống kê lôtô
XSBDIXSQTXSQB
03, 86, 7, 9
14, 903
21, 8, 84, 7
303, 4, 7, 7
40, 95
51, 5, 6, 75
61, 8, 85, 73, 8, 9, 9
71,1,2,5,8,81, 6, 6, 75
83, 8
982, 7, 75

3. KQXSMT ngày 19/06 (Thứ Tư)

Thứ 4
19/06
Đà NẵngKhánh Hòa
G.83997
G.7372630
G.69942
3835
5222
2006
0062
5217
G.528302788
G.405504
24058
00358
99749
53019
81271
35280
49538
50361
69124
03791
73475
85951
34984
G.367855
68987
07712
31442
G.24977887584
G.17478519828
ĐB573990290340

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSKH
046
192, 7
224, 8
30, 5, 90, 8
42, 90, 2
55, 8, 81
61, 2
71, 2, 85
80, 5, 74, 4, 8
901, 7

4. KQXS Miền Trung ngày 18/06 (Thứ Ba)

Thứ 3
18/06
Đắc LắcQuảng Nam
G.80017
G.7536177
G.66934
3344
8596
6148
8070
9175
G.538038157
G.425945
31024
39470
85099
80650
56972
25968
83863
35030
29376
05703
65753
94623
63446
G.326567
73526
50640
96348
G.20695844930
G.19584643591
ĐB599625602502

ĐầuThống kê lôtô
XSDLKXSQNA
00, 32, 3
17
24, 5, 63
34, 60, 0
44, 5, 60, 6, 8, 8
50, 83, 7
67, 83
70, 20, 5, 6, 7
8
96, 91

5. XSMT ngày 17/06 (Thứ Hai)

Thứ 2
17/06
Thừa Thiên HuếPhú Yên
G.83252
G.7928310
G.67116
3647
1460
3809
1169
7186
G.542722208
G.439019
23255
94294
90867
33123
64482
36597
65161
93562
63348
36612
69215
33771
59668
G.385797
94559
27812
63341
G.20120835684
G.18884935603
ĐB208827242677

ĐầuThống kê lôtô
XSTTHXSPY
083, 8, 9
16, 90, 2, 2, 5
23, 7, 8
32
47, 91, 8
55, 92
60, 71, 2, 8, 9
721, 7
824, 6
94, 7, 7

6. XSMT ngày 16/06 (Chủ Nhật)

CN
16/06
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
G.8421565
G.7620156913
G.62633
6973
9013
5343
3045
4773
7291
9110
4347
G.5487633788687
G.473401
12082
61136
51238
71154
11014
74719
25171
47526
43781
48575
23629
76916
89818
53723
42624
67789
22819
41297
11693
14027
G.343477
49775
14644
39315
57410
75164
G.2371454184701575
G.1881342767270700
ĐB168831798207756893

ĐầuThống kê lôtô
XSKHXSKTXSTTH
0170
13, 4, 95, 5, 6, 80, 0, 3, 9
206, 93, 4, 7
31,3,4,6,8
42, 53, 4, 5, 77
546
64, 5
73, 5, 6, 71,2,3,5,85
8217, 9
91, 3, 3, 7

7. XSMT ngày 15/06 (Thứ Bảy)

Thứ 7
15/06
Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G.8945144
G.7044014589
G.68700
9307
6504
2501
3742
3088
5156
8485
8176
G.5619323726823
G.424936
10324
40561
59366
53542
90583
16042
58149
97212
35062
77664
77063
58594
87074
56950
17375
11913
42672
20476
09095
04793
G.393205
44286
51635
22879
95946
02642
G.2849151292855073
G.1169024930258837
ĐB424008588522701315

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSQNGXSDNO
00,2,4,5,7,81, 2
152, 43, 5
242, 83
3657
42, 2, 42, 92, 4, 6
510, 6
61, 62, 3, 4
72, 4, 92,3,5,6,6
83, 685, 9
93, 443, 5

8. XSMT ngày 14/06 (Thứ Sáu)

Thứ 6
14/06
Gia LaiNinh Thuận
G.87880
G.7584936
G.69372
7352
2498
0544
8895
5307
G.504294849
G.458376
92812
63438
97336
07622
22355
39897
60225
40961
90668
23601
84943
79812
78764
G.321790
44607
30265
33615
G.28794103707
G.12923554744
ĐB275418338892

ĐầuThống kê lôtô
XSGLXSNT
071, 7, 7
12, 82, 5
22, 95
35, 6, 86
413, 4, 4, 9
52, 5
61, 4, 5, 8
72, 6, 8
840
90, 7, 82, 5

9. XSMT ngày 13/06 (Thứ Năm)

Thứ 5
13/06
Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8325970
G.7655223683
G.66342
0448
6202
5053
0045
2950
6647
0593
8352
G.5714112327130
G.423089
62436
21031
07927
96222
61079
01714
11815
04168
05264
04864
51517
01231
00965
10260
99781
07493
26615
58886
51426
86473
G.308921
28777
90322
38691
47466
45625
G.2370987239504855
G.1992042205037000
ĐB866431289941106727

ĐầuThống kê lôtô
XSBDIXSQTXSQB
02, 40
145, 75
21, 2, 72, 35, 6, 7
31, 1, 2, 61, 20
41, 2, 81, 57
550, 0, 3, 92, 5
64, 4, 5, 80, 6
77, 90, 3
891, 3, 6
981, 53, 3

10. XSMT ngày 12/06 (Thứ Tư)

Thứ 4
12/06
Đà NẵngKhánh Hòa
G.85978
G.7571657
G.63347
9950
5733
5443
6402
7710
G.545158414
G.429066
41051
53181
35748
29465
73385
51978
45383
48590
51721
94444
22781
75101
81247
G.314176
07232
50957
41738
G.29882278547
G.16536704189
ĐB237610268689

ĐầuThống kê lôtô
XSDNGXSKH
01, 2
10, 50, 4
221
32, 38
47, 83, 4, 7, 7
50, 1, 97, 7
65, 6, 7
71, 6, 88
81, 51, 3, 9, 9
90

11. XSMT ngày 11/06 (Thứ Ba)

Thứ 3
11/06
Đắc LắcQuảng Nam
G.82277
G.7083735
G.65650
3657
8432
6199
7647
3710
G.554791766
G.457376
70968
10096
56801
30901
04964
85011
31577
80708
46224
09289
42486
05261
89473
G.358717
02040
98278
47080
G.20667928103
G.18075821513
ĐB116270772841

ĐầuThống kê lôtô
XSDLKXSQNA
01, 13, 8
11, 70, 3
224
325
401, 7
50, 7, 8
64, 81, 6
70, 6, 9, 93, 7, 7, 8
830, 6, 9
969

12. XSMT ngày 10/06 (Thứ Hai)

Thứ 2
10/06
Thừa Thiên HuếPhú Yên
G.84079
G.7114450
G.67409
8934
3923
9718
6270
1081
G.566861177
G.415063
16843
29030
02831
52710
36697
88189
50290
50779
73449
41375
07553
62374
99856
G.368183
98232
62666
93448
G.20381739039
G.11880307448
ĐB461491248292

ĐầuThống kê lôtô
XSTTHXSPY
03, 9
10, 4, 78
23
30, 1, 2, 49
40, 38, 8, 9
50, 3, 6
636
70,4,5,7,9,9
83, 6, 91
91, 70, 2

13. XSMT ngày 09/06 (Chủ Nhật)

CN
09/06
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
G.8227480
G.7937726601
G.60050
8918
5702
5730
3203
8573
5174
4831
7900
G.5274746553049
G.488096
09398
75555
68340
44903
34139
53589
40123
53086
59401
07225
98093
80233
14566
45378
49024
56169
77816
37384
81754
84948
G.387560
34287
72412
13051
16146
74631
G.2629074450979776
G.1683109542046362
ĐB720703083627831147

ĐầuThống kê lôtô
XSKHXSKTXSTTH
02, 3, 3, 71, 3, 90, 1
10, 826
220,3,5,6,74
37, 90, 31, 1
40, 76, 7, 8, 9
50, 51, 54
6062, 9
73, 44, 6, 8
87, 960, 4
96, 83

Sổ kết quả XSMT - Xoso miền Trung 200 ngày:

1. Sổ Kết Quả XSMT 200 ngày bao gồm 200 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 200 kết quả miền Trung trong 200 ngày liên tục.

2. Xổ số miền Trung 90 ngày tương ứng với 1620 lần xuất hiện của các con lô từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 lô/1 đài miền Trung)

Xoso hôm nay miền Nam 90 ngày - xsmt.net.vn

Lịch quay thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung

14 công ty Xoso miền Trung thay phiên nhau quay thưởng từ Thứ 2 đến Chủ Nhật với lịch quay như sau:

Thứ 2: Xoso Phú Yên, Xoso Thừa Thiên Huế

Thứ 3: Xoso Đắk Lắk, Xoso Quảng Nam

Thứ 4: Xoso Đà Nẵng, Xoso Khánh Hòa

Thứ 5: Xoso Bình Định, Xoso Quảng Bình, Xoso Quảng Trị

Thứ 6: Xoso Gia Lai, Xoso Ninh Thuận

Thứ 7: Xoso Đà Nẵng, Xoso Quãng Ngãi, Xoso Đắk Nông

Chủ Nhật: Xoso Khánh Hòa, Xoso Kon Tum

- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 200 ngày có chi tiết 100% kết quả Xoso miền Trung 200 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 200 ngày gần nhất.

Tổng số tiền thưởng mà xổ số Miền Trung có thể chi cho người chơi trong một kỳ quay thưởng lên đến 5 tỷ đồng. Với 18 giải thưởng tương đương 18 lần quay. Và có tổng cộng là 11.565 sẽ chia cho những người chơi may mắn trúng thưởng. 

Giải ĐẶC BIỆT sẽ bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng. Chỉ có 1 giải ĐẶC BIỆT trao cho người chơi may mắn.

- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMT hôm nay.